Langerné Buchwald Judit egyetemi oktató, kutató, nyelvtanár és fordító.

Szakmai pályafutása elején egy Értékközvetítő és képességfejlesztő program szerint működő iskolában tett szert pedagógiai gyakorlatra német-olasz szakos nyelvtanárként, majd a Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézetének munkatársa lett, ahol a leendő pedagógusok elméleti képzésében és az intézet által vezetett neveléstudományi kutatásokban vett részt. PhD fokozatot neveléstudományból 2010-ben szerzett a Pannon Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában. Jelenleg az ELTE PPK szombathelyi Pedagógiai és Pszichológiai Intézetének adjunktusa. Fő kutatási területe a közoktatás- és pedagóguskutatás, ezen belül kiemelten az alternatív pedagógiák és az alternatív oktatás szűkebb és tágabb értelemben.