Publikációk

Könyvfejezetek

Az alternatív iskolák elit iskolák? Az alternatív iskolák és a tanulói közösségek finanszírozása napjainkban. In: Juhász Erika – Endrődy-Nagy Orsolya (szerk.): Oktatás - gazdaság - társadalom. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), 2019. pp. 440-451. (HERA Évkönyvek VI.)
http://hera.org.hu/wp-content/uploads/2019/05/HERA_Evkonyvek_VI_1.pdf

Az ausztriai iskolákban tanuló magyar diákok természetes nemzeti identitásának vizsgálata. In: Endrődy-Nagy Orsolya – Fehérvári Anikó (szerk.): Innováció, kutatás, pedagógusok. 700 p. Budapest, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), 2018. 637-648. p. (HERA Évkönyvek V.)
Letöltés

Alternatív pedagógiai koncepciók gyermekképe a szocialista pedagógia tükrében. In: Tölgyesi, József szerk.(2018): Neveléstudományi kutatások aktuális és történeti kontextusban. MTA VEAB, Veszprém p. 94Alternatív pedagógiai koncepciók gyermekképe a szocialista pedagógia tükrében. In: Tölgyesi, József szerk.(2018): Neveléstudományi kutatások aktuális és történeti kontextusban. MTA VEAB, Veszprém p. 94-102.
Letöltés

Ingázó magyar tanulók nemzeti identitásra nevelése az ausztriai határ menti iskolákban. In: Mrázik Julianna (szerk.) A tanulás új útjai. 639 p. Budapest, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), 2017. 169-188. p. (HERA évkönyvek; 2016.)
Letöltés

A gyakorló pedagógusok reform- és alternatív pedagógiákra vonatkozó tudása. In: Bognárné Kocsis Judit (szerk.) Tanulmányok a pedagógia világából: Írások a Neveléstudományi Műhelyből. Veszprém: Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, 2014. 103-126. p.
Letöltés

Az Értékközvetítő és képességfejlesztő program a magyar nyelvű nyomtatott sajtó tükrében. In: Paksi László, Györe Géza, Tóth-Márhoffer Márta, Bognárné Kocsis Judit (szerk.): A pedagógia útjain. Köszöntőkötet a 60 éves Zsolnai Józsefné Mátyási Mária tiszteletére. Veszprém, Pannon Egyetemi Kiadó 2013. 267-274. p.
Letöltés

A Waldorf-pedagógia és iskola az on-line sajtóban. In: A tanítóképzés múltja, jelene I-II. Tanulmánykötet. Szombathely, Nyugat-magyarországi Egyetemi Kiadó, 2012. 83-87. p.
Letöltés

Arthur Sutherland Neill pedagógiai koncepciójának és summerhill-i iskolájának recepciója a neveléstudományi irodalomban és sajtóban. In: Csiszár Miklós – Mihalovicsné Lengyel Alojza – Némethné Farkas Gabriella (szerk.): A művelődéstörténet és a pedagógia vonzásában. , Veszprém, Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány, 2011. 114-118. p.
Letöltés

Ein alternatives pädagogisches Modell für Schulen in Ungarn: ÉKP. In: Nóra Hoffmann – Monika Nikzentaitis-Stobbe (szerk.): Politische Bildung in Mittelosteuropa. Berlin, MitOst Editionen, 2008. 66-73. p.
Letöltés

 

Tanulmányok

A tanulás új útjai: a tanulóközösségek. Új Pedagógiai Szemle, 2019/5-6. pp. 49-65.
http://folyoiratok.ofi.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-tanulas-uj-utjai-a-tanulokozossegek

Nyelvtanárképzés Ausztriában és Magyarországon. Képzés és Gyakorlat, 2019/2. pp. 135-148.
http://trainingandpractice.hu/?q=hu/kepzes_es_gyakorlat/content/815158362

A Montessori-pedagógia és a Montessori-intézmények a neveléstudományi irodalomban és a sajtóban. In: Neveléstörténet, 2017/1-2 pp. 27-43.
Letöltés

Pendelwanderung zwecks Sprachenlernens an der österreich-ungarischen Grenze oder die neue Art und Weise auf dem Weg zur Zweisprachigkeit in der westungarischen Grenzregion. In: Képzés és Gyakorlat, 2017/3. 107-116. p.
https://goo.gl/UMTpwT 

A tanulási céllal Ausztriába ingázó magyar gyerekek és szüleik pályaaspirációi és sikernarratívái. Társzerző: Muity György In: Tudásmenedzsment 2017/1. 118-126. p. 
https://goo.gl/BF9UYM

Tanulási célú ingázás az osztrák-magyar határ mentén: ─ avagy magyar tanulók ausztriai iskolákban. In: Tudásmenedzsment 2016/1. 218-227. p.
https://goo.gl/jS9s3D

Az első magyarországi erdei iskola és pedagógiai koncepciójának alternatív vonásai. In: Neveléstörténet, 2014/1-2. 85-92. p.
Letöltés

Nyelvtanári kompetenciák vizsgálata andragógiai megközelítésben. In: Tudásmenedzsment, 2013/2. 57-61. p.
https://goo.gl/oN3atr

Die Rezeption der Waldorfpädagogik in der deutschen und ungarischen Presse. In: Theorie und Praxis von Pädagogik, 2012/1. 21-30. p.
https://goo.gl/csd5fg

Az alternativitás értelmezési lehetőségei és megjelenése az oktatásban és a pedagógusképzésben. In: Iskolakultúra, 2011/12. 92-105. p.
https://goo.gl/ycbW1p

Reformpedagógia és/vagy alternatív pedagógia a felnőttképzésben. Társszerző: Muity György In: Tudásmenedzsment, 2011/2. 64-69. p.
https://goo.gl/2KSYye

Reception of Arthur Sutherland Neill’S Pedagogical Concept and His Summerhill School in Hungarian and German Pedagogical Literature and Press. In: Journal of US-China Education Review, 2010/10. 114-119. p.
Letöltés

Az Értékközvetítő és képességfejlesztő program recepciója a magyar és német nyelvű neveléstudományi irodalomban és sajtóban. In: Neveléstörténet, 2010/3-4. 63-75. p.
Letöltés

A pedagógusok nézetei a reformpedagógiáról és alternatív iskolákról. In: Scientia Pannonica, 2010/1.
https://goo.gl/VX33cF

Ahány ország, annyi megoldás… Projekt a hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlőségének biztosítására Olaszországban. In: Fejlesztő Pedagógia, 2007. 2. 76-79. p.
Letöltés

Scuola di Barbiana: A diákiskola mozgalom koncepciója és terjedése Olaszországban. In: Új Pedagógiai Szemle, 2005/11. 78-82. p.
https://goo.gl/G7LBr5

 

Konferencia előadások


Magyar nyelvű előadások

Az alternatív oktatás helyzetének változása a rendszerváltástól napjainkig. PTE Horizontok és Dialógusok V. konferencianapok. Pécs, 2019. május 8-10.
Letöltés

A tanulás új útjai: a tanulóközösségek. PTE Horizontok és Dialógusok V. konferencianapok. Pécs, 2019. május 8-10.
Letöltés

Kísérlet a képességfejlesztő tanítóképzés megvalósítására. ELTE SEK, A tanítóképzés múltja, jelene V. - A tanárképzés múltja, jelene II. Szombathely, Magyarország, 2019. június 
Letöltés

Alternatív iskolák –iskola alternatívák napjainkban. ELTE SEK, A tanítóképzés múltja, jelene IV. - A tanárképzés múltja, jelene I. Szombathely, Magyarország, 2018. november 23.
Letöltés

Az alternatív iskolák elit iskolák? Az alternatív iskolák és a tanulói közösségek finanszírozása napjainkban. HuCER 2018. Budapest, Magyarország, 2018. május 24-25.
Letöltés

A tanulási célú ingázás gazdasági okainak és hatásának vizsgálata az osztrák-magyar határ menti régióban. Langerné Buchwald Judit - Muity György HuCER 2018. Budapest, Magyarország, 2018. május 24-25.
Letöltés

Milyen a jó nyelvtanár? Specifikus nyelvtanári kompetenciák a nyelvtanári szakok képzési és kimeneti követelményeinek és az Európai Nyelvtanári Profilháló (European Profiling Grid) tükrében. Horizontok és dialógusok IV. Pécs, Magyarország, 2018. május 9-10.
Letöltés

Nyelvtanárképzés Ausztriában és Magyarországon. Horizontok és dialógusok IV. Pécs, Magyarország, 2018. május 9-10.
Letöltés

Ausztriai iskolában tanuló magyar diákok természetes nemzeti identitásának vizsgálata. Innováció, kutatás, pedagógusok. HuCER 2017. Budapest, Magyarország, 2017. május 25-26.
Letöltés

A tanulási céllal ingázó magyar gyerekek integrációja az ausztriai óvodákba és iskolákba. Horizontok és dialógusok III. Pécs, Magyarország, 2017. május. 10-12. 
Letöltés

Tanulási célú migráció és ingázás az osztrák-magyar határ mentén. Idegen – Străinul – Stranger. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Csíkszereda, Románia. 2017. április 21-22.
Letöltés

Tanulási célú migráció és ingázás okainak vizsgálata. Pannon Tudományos Nap Konferencia, Nagykanizsa, 2016. október 13.
Letöltés

Tanulási célú migráció és ingázás motívumainak vizsgálata az osztrák-magyar határ menti régióban. Horizontok és dialógusok II. Pécs, Magyarország, 2016. május. 4-6.
Letöltés

Ingázó magyar tanulók nemzeti identitásra nevelése az ausztriai határ menti iskolákban. A tanulás új útjai. HuCER 2016. Kaposvár, Magyarország, 2016. május 26-28.
Letöltés

Pedagógus kompetenciák mérése, mérőeszközök kidolgozása. Langerné Buchwald Judit, Bognárné Kocsis Judit, Zsolnai Józsefné Országos Neveléstudományi Konferencia Debrecen, Magyarország 2014. november 6-8.
Letöltés

Idegen-nyelvek tanítása az alternatív iskolákban. Koncepció és gyakorlat. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia Nové Zámky, Slovakia, 2014. január 9-11.
Letöltés

A pedagógusok reform- és alternatív pedagógiákra vonatkozó tudásának vizsgálata. Pannon Tudományos Nap Konferencia, Nagykanizsa, Magyarország, 2011. október 13.
Letöltés

A Scuola di Barbiana alternatív iskolamodell és don Lorenzo Milani pedagógiai tevékenységének recepciója a német és magyar nyelvű neveléstudományi szakirodalomban. Tavasz Szél Konferencia, Budapest, Magyarország, 2007. május 18-20.
Letöltés

Történelemtanítás a különböző reformpedagógiai és alternatív iskolákban. XII. Országos ÉKP Konferencia Székesfehérvár, 2007. április 19-21.
Letöltés

A lokális identitás kérdése az olaszországi Scuola di Barbiana alternatív iskolamodell pedagógiai koncepciójában. XI. Országos ÉKP Konferencia Orosháza, 2006. április 27-29.
Letöltés

 

Idegennyelvű előadások

Tanulási célú mobilitás az osztrák-magyar határ mentén. Mobility 13th International Scentific Conference. Univeristy of Novi Sad, Hungarian Language Teacher Training Faculty in Subotica, Serbia, 2019.
Letöltés

Migration zwecks Lernen und nationale Idetitätsbildung. Migration and Educational Media. Annual Conference 2019 of the International Sociaty for Research on Textbooks and Educational Media. Chur, Schweiz, 2019
Letöltés

Kritik der ungarischen Pädagogik. Das Wertevermittelnde und Fähigkeitsfördernde Programm. ISCHE 41 Spaces and Places of Education. International Standing Conference for the History of Education & Centre for Research and Intervention in Education of the Faculty of Psychology and Education Sciences of the University of Porto, Portugal, 2019
Letöltés

Die Situation der ungarischen pendelnden Schüler in den österreichischen Schulen. Nemzetközi neveléstudományi irányvonalak és dimenziók határok nélkül. XII. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia. Sopron, Magyarország, 2019.
Letöltés

Mensch – Schatzsucher – Kaulquappe: Ansichten über die kindliche Natur in alternativen pädagogischen Konzeptionen am Ende der sozialistischen Ära in Ungarn. ISCHE 40 Education and Nature. 40th annual confernce of the International Standing Conference for the History of Education (ISCHE), Humboldt Universität zu Berlin, Deutschland, 29. August 2018 – 1. September 2018
Letöltés

Research ont the effect of learning abroad on the linguistic and national identity of Hungarian students near the Austrian-Hungarian border commuting to Austria with the motivation to study. ECER 2018 Inclusion and Exclusion, Resources for Educational Research? Free University Bolzano, Bolzano, Itlay September 4, 2018 – September 7, 2018
Letöltés


Pendelwanderung zwecks Sprachenlernen an der österreich-ungarischen Grenze. Diverzitás a hazai és nemzetközi neveléstudományi kutatásokban és a pedagógiai gyakorlatban: X. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia Sopron, Magyarország 2017. április 27.
Letöltés

Alternativschulen und Alternativprogramme hinsichtlich ihrer Rolle in der Benachteiligungskompensierung und Begabtenförderung. Gesellschaftliche Ungleichheit und das Bildungssystem in Europa. I. Intrnationale Konferenz. Pápa, Ungarn, 22. März 2013
Letöltés

Die Rezeption von Alternativpädagogik in der deutschen und ungarischen Presse. Information and Education 5. International Educational Conference, Miskolc, Hungary, 14-16 June, 2012
Letöltés

Sprachlehrerkompetenzen und Fachsprachenunterricht in der Erwachsenenbildung. Langerné Buchwald Judit, Muity Gyögy, 6th International Conference for Theory and Practice in Education. Komarno, Slovakia, 2013. június 10
Letöltés

Die Rolle der reformpädagogischen Schulkonzeptionen und Alternativschulen in der Lehrerbildung. II. Internationale Erziehungshistorische Konferenz Fürstenfeld, Ausztria, 2007. október 12-13.
Letöltés

Die Erscheinung der reformpädagogischen Schulkonzeptionen in Ungarn nach dem ersten Weltkrieg vor dem Hintergrund der auch noch in unseren Tagen existierenden reformädagogischen Schulkonzeptionen. III. Internationale Erziehungshistorische Konferenz Fürstenfeld, Ausztria, 2008. május 16-17.
Letöltés

Konzeption der alternativen Schulen über die politische Bildung. MitOst-Konferenz: Politische Bildung in den Ländern Mitteleuropas. Krzyzowa- Wroclaw, Lengyelország, 2008. február 7-9.
Letöltés

Quellen und Methoden eines Forschungsprojektes: Hindernisse und Möglichkeiten der reformpädagogischen und alternativen Schulkonzeptionen im öffentlichen Schulwesen. 8. Internationales Diplomanden- und Doktorandenkolloquium zu Themen deutscher Kultur und Geschichte im östlichen Europa. Bad Kissingen, Németország, 2008. október 2-5.
Letöltés

La Scuola di Barbiana: Die Schülerschule. Das italienische Modell der Integration. I. Internationale Doktorandenkonferenz Veszprém, Magyarország, 2006. május 6-7.
Letöltés

Zum Hintergrund der Gründung der ersten Waldschule in Ungarn und ihr Erziehungsprogramm hinsichtlich der Alternativität. I. Internationale Erziehungshistorische Konferenz Fürstenfeld (Ausztria), 2006. október 6-7.
Letöltés

 

Szaktudományos fordítások


A Zsolnai pedagógia dióhéjban c. kötet fordítása német nyelvre. Megjelenés alatt a VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden kiadásában.

Muity György: Klebelsberg oktatáspolitikája és iskolareformja c. tanulmány fordítása német nyelvre. megjelenés alatt a VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden kiadásában.

Nemeskéri Zsolt – Muity György: A felsőoktatás humántőke-képző szerepének regionális hatásai c. tanulmány fordítása német nyelvre. Megjelenés alatt a VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden kiadásában.

Györe Géza: Elérhető-e az információs kor műveltségének felsőfoka a tanárképzésben? c. tanulmány fordítása német nyelvre. Megjelenés alatt a VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden kiadásában.

Andrea Óhidy - Ewald Terhart - József Zsolnai: Lehrerbild und Lehrerbildung. Praxis und Perspektiven der Lehrerausbildung in Deutschland und Ungarn. VS VERLAG 2007 c. tanulmánykötet német nyelvű tanulmányainak fordítása magyar nyelvre. Megjelent: Óhidy Andrea, Ewald Terhart, Zsolnai József (Szerk.): Tanárkép és tanárképzés. Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet, Pápa 2008.

Eszterág Ildikó: Egyén és/vagy közösség? c. tanulmányának fordítása német nyelvre. Megjelent: Hoffmann, Nóra - Nikzentaitis-Stobbe, Monika (Hrsg.): Politische Bildung in Mittelosteuropa. Eine Annäherung an Polen, Tschechien und Ungarn. MitOst e.V.,Berlin, 2008.

Mrázik Julianna: A (állam)polgárrá nevelés (Civic Education) értelmezési keretei ma Magyarországon c. tanulmányának fordítása német nyelvre. Megjelent: Hoffmann, Nóra - Nikzentaitis-Stobbe, Monika (Hrsg.): Politische Bildung in Mittelosteuropa. Eine Annäherung an Polen, Tschechien und Ungarn. MitOst e.V.,Berlin, 2008.

Beszélj velem! Gyerekek és fiatalok a párkapcsolati erőszak ellen. Der Paritätische Landesverband Baden-Württemberg e.V., Stuttgart, 2008.