2008-2017

Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet

Feladatok:

Oktatás a Pedagógia alapszak, a Neveléstudományi mesterszak és a tanári mesterképzés pedagógiai, valamint a némettanárképzés tantárgypedagógiai kurzusain; részvétel a neveléstudományi Intézet által koordinált kutatásokban, projektvezetés, tantervfejlesztés.

Kurzusok:

Alternatív pedagógiák, Személyközpontú pedagógiák, Tanuláselmélet, Tanulásmódszertan, A nevelés gyakorlata, Intézményfejlesztés, Életkorpedagógiák, A csoportvezetés elmélete és módszertana, Kora gyermekkori nevelés módszertana, Kora gyermekkori idegennyelv-tanulás, Kommunikatív és interkulturális nyelvoktatás.

Projektvezetés:

TÁMOP 4.12.B „A pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózat kiépítése”: intézményi projektkoordinátor, alprojekt vezető az alternatív tanárképzési tantervi programok kifejlesztése alprojektben.

TÁMOP-4.1.2.B.2.-13/1 „Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése”?: alprojektvezető, „A köznevelési és felsőoktatási intézmények együttműködésének bővítése” alprojektben; kutatásvezető a gyakorló pedagógusok kompetenciáinak vizsgálatára vonatkozó kari szintű kutatásban.

Kutatási és fejlesztési projektek megvalósítása:

TÁMOP 3.1.1. „21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció, 6.4.4. Az olvasás, a szövegértés és az internet pedagógiai tartalékainak feltárása”: mérések lebonyolítása.

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0104 „A felsőfokú informatikai oktatás minőségének fejlesztése, modernizációja”: felsőoktatás-pedagógiai képzési programok fejlesztése és lebonyolítása.

TÁMOP-4.1.2.B.2.-13/1 „Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése”: részvétel a gyakorló pedagógusok körében végzett pedagógus kompetenciák vizsgálatában és a kompetenciasztenderdekhez mérési eszközök fejlesztésében, a kidolgozott modellek gyakorlatban való beválására, az adaptálhatóságára vonatkozó vizsgálatban.

Képzések, tréningek:

Digitális pedagógiai módszer- és eszköztár alkalmazása a felsőoktatásban

Kompetencialapú programcsomagok alkalmazása a felsőoktatásban és a pedagógusképzésben

Felkészítés taneszközök fejlesztésére a felsőoktatásban

Tréneri, oktatói munka a módszerek, technikák tükrében

Az együttműködés fejlesztése tréning

Menedzsment és vezetés képzés

Felsőoktatási minőségbiztosítási szakértő képzés