Szakmai pályám

2017

Új munkahely: ELTE PPK Pedagógiai és Pszichológiai Intézet Szombathely. Ismerkedés a tanítóképzés rejtelmeivel.

 

2008-2017

Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézet

Feladatok:

Oktatás a Pedagógia alapszak, a Neveléstudományi mesterszak és a tanári mesterképzés pedagógiai, valamint a némettanárképzés tantárgypedagógiai kurzusain; részvétel a neveléstudományi Intézet által koordinált kutatásokban, projektvezetés, tantervfejlesztés.

Kurzusok:

Alternatív pedagógiák, Személyközpontú pedagógiák, Tanuláselmélet, Tanulásmódszertan, A nevelés gyakorlata, Intézményfejlesztés, Életkorpedagógiák, A csoportvezetés elmélete és módszertana, Kora gyermekkori nevelés módszertana, Kora gyermekkori idegennyelv-tanulás, Kommunikatív és interkulturális nyelvoktatás.

Projektvezetés:

TÁMOP 4.12.B „A pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózat kiépítése”: intézményi projektkoordinátor, alprojekt vezető az alternatív tanárképzési tantervi programok kifejlesztése alprojektben.

TÁMOP-4.1.2.B.2.-13/1 „Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése”?: alprojektvezető, „A köznevelési és felsőoktatási intézmények együttműködésének bővítése” alprojektben; kutatásvezető a gyakorló pedagógusok kompetenciáinak vizsgálatára vonatkozó kari szintű kutatásban.

Kutatási és fejlesztési projektek megvalósítása:

TÁMOP 3.1.1. „21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció, 6.4.4. Az olvasás, a szövegértés és az internet pedagógiai tartalékainak feltárása”: mérések lebonyolítása.

TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0104 „A felsőfokú informatikai oktatás minőségének fejlesztése, modernizációja”: felsőoktatás-pedagógiai képzési programok fejlesztése és lebonyolítása.

TÁMOP-4.1.2.B.2.-13/1 „Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok továbbfejlesztése és kiszélesítése”: részvétel a gyakorló pedagógusok körében végzett pedagógus kompetenciák vizsgálatában és a kompetenciasztenderdekhez mérési eszközök fejlesztésében, a kidolgozott modellek gyakorlatban való beválására, az adaptálhatóságára vonatkozó vizsgálatban.

Képzések, tréningek:

Digitális pedagógiai módszer- és eszköztár alkalmazása a felsőoktatásban

Kompetencialapú programcsomagok alkalmazása a felsőoktatásban és a pedagógusképzésben

Felkészítés taneszközök fejlesztésére a felsőoktatásban

Tréneri, oktatói munka a módszerek, technikák tükrében

Az együttműködés fejlesztése tréning

Menedzsment és vezetés képzés

Felsőoktatási minőségbiztosítási szakértő képzés

 

2007-2008

Széchenyi István Kincsesház Általános Iskola és Óvoda, Hegyfalu

Feladatok:

Iskolavezetés, óvodavezetés, nyelvoktatás, megismerkedés a Kincsesház alternatív pedagógiai programmal

Tapasztalatok:

Vezetői tapasztalatok, problémamegoldás, szervezés és irányítás, alternatív pedagógiai program bevezetése egy hagyományos szellemiségű iskolában

Pedagógus továbbképzések:

A kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása – idegen nyelvi programcsomag a 7-12. évfolyamon akkreditált pedagógus továbbképzés

 

1994-2007

Dr. Tolnay Sándor Általános Iskola, Gyöngyösfalu

Feladatok:

Német és olasz nyelv tanítása 1-8. évfolyamon; megismerkedés az első alternatív pedagógiával, az Értékközvetítő és képességfejlesztő programmal.

Tapasztalatok:

Pedagógiai gyakorlat, tanítási gyakorlat, alternatív pedagógiai program alkalmazása, alternatív tanítási és nevelési módszerek, SNI tanulók oktatás és nevelése

Pedagógus továbbképzések:

Regionale Arbeitsgruppen in der Lehrerfortbildung (Methodik, Didaktik) Goethe Institut

Dyslexie und Dysgraphie im Deutschunterricht (Goethe Institut)

PC- und landeskundliche Internetprojekte (Goethe Institut)